Zone tarfinog sistema


Bus Plus sistem pruža raznovrsne servisne informacije o javnom gradskom prevozu u Beogradu. U svakom trenutku možete saznati:

  • Spisak svih linija sa brojem i nazivom linije,
  • Aktuelan red vožnje za linije u dnevnom saobraćaju,
  • Kodove svih stajališta za odabranu liniju na mapi,
  • Tačne informacije o dolasku vozila na odgovarajuću stanicu korišćenjem Bus Plus USSD servisa, android ili iOS aplikacije,
  • Cene svih kartica u tarifnom sistemu Beograda.
Lista dostupnih zona