Pomoću kalkulatora popusta možete da izračunate procenat popusta koje ostvaruje pravno lice u odnosu na broj zaposlenih kojima uplaćuje elektronsku dopunu.

Na osnovu unetog broja elektronskih dopuna po vrsti karata (po zonama), detaljni kalkulator izračunava popust u dinarima na mesečnom i godišnjem nivou.

Prikazani rezultati na osnovu podataka koje ste uneli i kalkulator popusta za pravna lica mogu se koristiti isključivo u informativne svrhe.

Kontaktirajte nas i zakazite sastanak: b2b@busplus.rsGalerija
Loyalty program