Istorija javnog gradskog prevoza


Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu nazvan Bus Plus, uveden je 1. februara 2012. godine u cilju bolje organizacije upravljanja voznim parkom u realnom vremenu i omogućavanja kontrole naplate karata i prihoda Direkcije za javni prevoz. Sistem je savremen i omogućio je značajne uštede. Objedinio je rad svih zaposlenih u sistemu javnog prevoza u Beogradu.

Kao jedan od prvih svetskih gradova, posle Berlina, Njujorka, Londona i Pariza i Beograd je 14. oktobra 1892. uveo tramvajsku liniju sa konjskom vučom od Kalemegdana do Slavije. Tek 1904. uveden je moderan tramvaj na električni pogon od strane Belgijskog anonimnog društva koje je bilo zaduženo i za razvoj električnog osvetljenja u Beogradu

Ceo istorijat razvoja javnog gradskog prevoza u Beogradu možete pregledati u vremlovu (ispod)