Dopuna personalizovanih kartica


Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu nazvan Bus Plus, uveden je 1. februara 2012. godine u cilju bolje organizacije upravljanja voznim parkom u realnom vremenu i omogućavanja kontrole naplate karata i prihoda Direkcije za javni prevoz. Sistem je savremen i omogućio je značajne uštede. Objedinio je rad svih zaposlenih u sistemu javnog prevoza u Beogradu.

Uputstvo

U zavisnosti od kategorije personalizovane Bus Plus kartice, tipa elektronske dopune (polumesečna, mesečna i godišnja) i željene zone, određene su cene elektronskih dopuna.. Ukoliko želite samo da proverite cenu elektronske dopune, tabelu sa cenovnikom za sve kategorije kartica možete pogledati ovde.

Mesečna dopuna važi od prvog do poslednjeg dana u mesecu, polumesečna (dostupna je samo za kategorije kartica „građani Republike Srbije“ i „strani državljani“) važeća je od prvog do petnaestog dana u mesecu, za prvu polovinu meseca odnosno od šesnaestog do poslednjeg dana u mesecu za drugu polovinu meseca.

Korisnici mogu nakon upisivanja broja aliasa kartice, odabira tipa dopune i zone jedinstvenog tarifnog sistema, da kupe željenu elektronsku dopunu na našem portalu. Tako kupljena elektronska dopuna će se aktivirati na kartici, nakon što se očita na validatoru u vozilu, najranije prvog dana u mesecu za koji je kupljena dopuna odnosno šesnaestog dana u mesecu ako je u pitanju dopuna za drugu polovinu meseca.

Korisnici mogu izvršiti kupovinu željene dopune za personalizovanu karticu nakon popunjavanja formulara na sledeći način.

U predviđeno polje Alias broj kartica potrebno je uneti jedanaestocifreni broj odštampan na poleđini Vaše Bus Plus kartice (bez povlaka) ,nakon čega sistem učitava informacije i nudi opcije za odabir željenog tipa dopune i zone čime će vam biti istaknuta cena koštanja.

Da biste izabranu dopunu dodali u vašu korpu dovoljno je da kliknete na link Dodaj u korpu.

Klikom na link Korpa koji se nalazi u gornjem desnom uglu možete videti detaljan sadržaj vaše korpe i potvrditi kupovinu.

Poslednji korak je link Plaćanje i unosom podataka sa vaše platne kartice (Visa ili Master Card), uspešno obavljate kupovinu.

U slučaju nekih pitanja vezanih za dopune putem našeg web portala možete se obratiti našem korisničkom servisu pozivom na broj 011 / 7155 - 155

VAŽNE NAPOMENE:

  1. Mesečne dopune se mogu uplatiti od 25. dana prethodnog meseca do 24. dana u mesecu za koji se dopuna kupuje.
  2. Polumesečnu dopunu za prvu polovinu meseca moguće je uplatiti od 25. dana prethodnog meseca do 9. dana u mesecu za koji se dopuna kupuje odnosno za drugu polovinu meseca moguće je uplatiti od 10. do 24. dana u mesecu za koji se dopuna kupuje
  3. Mesečne dopune i polumesečne dopune za prvu polovinu meseca, koje se uplate pre početka meseca, moguće je aktivirati u vozilu počevši od prvog dana u mesecu za koji je dopuna kupljena
  4. Polumesečne dopune za drugu polovinu meseca koje su uplaćene od 9. do 15. moguće je aktivirati u vozilu od 16. dana u mesecu od kada i počinje važnost dopune za drugu polovinu meseca
  5. Ukoliko se mesečna ili polumesečna dopuna ne uplati pre početka važenja dopune ista će moći da se aktivira, na validatoru u vozilu, u roku od nekoliko sati, najkasnije za 24 sata od momenta uplate
  6. Godišnje dopune se mogu uplatiti u bilo kom danu u mesecu. Početak važenja dopune je od prvog dana narednog meseca. Za svaki od 12 meseci, koliko važi godišnja dopuna, potrebno je aktivirati dopunu očitavanjem kartice na validatoru u vozilu i to početkom meseca odnosno prilikom prvog ulaska u vozilo u mesecu.