Android Bus Plus aplikacija


Bus Plus sistem pruža raznovrsne servisne informacije o javnom gradskom prevozu u Beogradu. U svakom trenutku možete saznati:

  • Spisak svih linija sa brojem i nazivom linije,
  • Aktuelan red vožnje za linije u dnevnom saobraćaju,
  • Kodove svih stajališta za odabranu liniju na mapi,
  • Tačne informacije o dolasku vozila na odgovarajuću stanicu korišćenjem Bus Plus USSD servisa ili android aplikacije,
  • Cene svih kartica u tarifnom sistemu Beograda.

Prva zvanična Bus Plus aplikacija omogućava Vam da putem svog mobilnog telefona dobijete informacije o linijama javnog prevoza u Beogradu i stanicama u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju u realnom vremenu. Aplikacija takođe omogućava brzu pretragu željenih stanica i njihovo lociranje na mapi grada, a prikazuje i položaje vozila u dnevnom saobraćaju za izabrane linije ili sve linije koje nailaze na određenu stanicu.

Odabirom ikonice u gornjem levom uglu mape, prikazuju se samo vozila koja sadrže funkcionalnu rampu za pristup invalidskih kolica. Takođe, odabirom nekog od prikazanih vozila na mapi otvara se balončić sa opisom tipa vozila (npr. autobus, zglobni autobus, trolejbus...), nazivom linije na kojoj vozilo saobraća i ikonicom koja ukazuje da li je vozilo opremljeno rampom ili ne.

Prilikom lociranja vozila na mapi, omogućen je automatski prikaz brojeva linija i kodova stanica bez dodirivanja ikonica na ekranu. Meniju sa početnim opcijama može da se pristupi i direktno iz mape. Takođe, preko istog menija vrši se izbor odabrane stanice sa mape u bazu odabranih stanica.


IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Podaci koji se dobijaju preko Bus Plus android aplikacije predstavljaju indikativne informacije zasnovane na poslednjem registrovnom statusu vozila u okviru Integrisanog tarifnog sistema javnog prevoza u Beogradu. Pored toga što su preduzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja celokupnog sistema za informisanje putnika. Stoga pružalac usluge ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao pretrpeti zbog informacija dobijenih putem ove aplikacije.

Preuzimanje aplikacije je besplatno.

Pri korišćenju aplikacije, mogu Vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka mrežnog operatera.

Bus Plus aplikacija je jedina zvanična aplikacija Bus Plus sistema. Pružalac usluge ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti.


WHAT'S NEW

Verzija 2.0.

  • manuelno ažuriranje baze stajališta preko sistemskog menija, uz obaveštenje o novoj verziji i njenoj veličini, za čije ažuriranje je neophodan pristanak korisnika;
  • prikaz tipa vozila i udaljenosti vozila u kilometrima;
  • nakon odabira stajališta, u gornjem levom uglu izdvojena je opcija za filtriranje linija, tj. prikaz vozila na odabranoj liniji/linijama koja pristižu na stajalište;
  • minimum za korišćenje nove verzije (i narednih verzija aplikacije) je Android 3.0.